Ahad, 28 Februari 2010

Dasar pemberimilikan tanah kepada Orang Asli

DASAR PEMBERIMILIKAN TANAH

2. Pemberimilikan tanah kepada Orang Asli merujuk kepada Seksyen 76 Kanun Tanah Negara 1965.
3.
(a) Tanah yang dibangunkan dan diberi milik meliputi 2 kategori iaitu:

(i) Tanah Rizab Orang Asli di bawah Seksyen 7 Akta Orang Asli 1954 (Akta 134); dan

(ii) Tanah yang diluluskan oleh PBN di bawah Seksyen 6 Akta 134 tetapi belum diwartakan sebagai Rizab Orang Asli di bawah Seksyen 7 akta 134.


(b) Pemberimilikan tanah hanya diberikan kepada KIR Orang Asli yang merupakan Orang Asli seperti yang ditakrifkan di bawah Seksyen 3 Akta 134;

(c) Keutamaan pemberimilikan akan diberikan kepada Orang Asli setempat;

(d) Kegunaan dan keluasan tanah adalah seperti berikut:

(i) Tanah ladang seluas 2 hingga 6 ekar mengikut kemampuan sendiri; dan

(ii) Tapak rumah seluas 5000 kaki persegi hingga ¼ ekar.

(e) Walau bagaimanapun, Dasar di perenggan (c) dan (d) tertakluk kepada –

(i) sekiranya terdapat lebihan tanah setelah ditolak bahagian KIR Orang Asli di sesuatu kawasan yang layak diberi milik tanah, maka lebihan tanah tersebut boleh dipertimbangkan pemberimilikan kepada Orang Asli di kawasan lain;

(ii) sekiranya keluasan tanah tidak mencukupi mengikut nisbah keluasan yang dicadangkan untuk diberi hak milik kepada KIR Orang Asli seperti di perenggan 19 (d), pemberimilikan tanah adalah mengikut nisbah keluasan yang lebih kecil, kecuali mereka bersedia untuk berpindah ke kawasan Orang Asli lain yang dipilih oleh Kerajaan Negeri;

(iii) sekiranya keluasan tanah hanya cukup untuk diberi milik bagi tujuan kediaman sahaja, maka tanah untuk tujuan pertanian boleh ditawarkan untuk diberi hak milik di kawasan lain yang ditentukan oleh PBN dengan perundingan JHEOA; dan

(iv) bagi penempatan Orang Asli yang termasuk dalam kawasan Rancangan Tempatan, kawasan tersebut akan dicadangkan untuk dikekalkan dan dizonkan sebagai kawasan penempatan Orang Asli. Bagi kawasan Orang Asli sedia ada yang tidak dizonkan sebagai kawasan penempatan Orang Asli dalam Rancangan Tempatan yang telah diwartakan, pengezonan semula Rancangan Tempatan berkenaan di bawah Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 [Akata 172] perlu dilakukan. JHEOA akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan (PBT) berkenaan untuk mengenal pasti kawasan penempatan Orang Asli yang terbabit bagi membolehkan pemberimilikan dilakukan di bawah Dasar ini.

(f) tempoh pegangan hak milik ke atas tanah yang dinyatakan di perenggan a (i) dan (ii) adalah berkekalan (perpetuity);

(g) status tanah hak milik akan dikekalkan sebagai Rizab Orang Asli;

(h) bayaran premium bagi kelulusan tanah yang diberi milik dicadangkan pada kadar nominal;

(i) setiap KIR Orang Asli hanya akan mendapat hak milik sekali sahaja di bawah Dasar ini dan tidak boleh menuntut hak milik:-

(i) bagi tanah lain dalam kawasan yang sama;

(ii) bagi tanah lain dalam kawasan Oarng Asli yang lain; atau

(iii) bagi mana-mana petempatan baru yang dibuka oleh KIR yang sama yang telahpun diberi hak milik sebelum ini di bawah Dasar ini.

(j) tanah Orang Asli yang diberimilik di kawasan yang telah di warta dan disytiharkan sebagai kawasan Rizab Orang Asli di bawah Seksyen 7 Akta 134 perlu dikekalkan sebagai Rizab Orang Asli;

(k) semua kos yang terlibat dalam proses mendapat suratan hak milik seperti bayaran kerja ukur, bayaran premium, bayaran pendaftaran dan lain-lain bayaran yang berkaitan akan didahulukan oleh pemaju pembangunan. Kos tersebut akan dituntut daripada pemilik tanah melalui pemotongan hasil ladang;

(l) KIR Orang Asli yang mendapat faedah dari Dasar ini, tidak boleh menuntut apa-apa pampasan, ganti rugi atau membawa tuntutan ke mahkamah ke atas tanah yang dinamakan kawasan rayau/saka;

(m) sekiranya berlaku kematian setelah hak milik didaftarkan, tanah tersebut akan diturun hak milik (transmission) dan setiap pemilik baru hendaklah menandatangani perjanjian dengan pemaju pembangunan;

(n) walau bagaimanapun, Dasar ini tidak menghalang KIR untuk memohon untuk memiliki tanah mengikut kaedah pemilikan tanah yang biasa / sedia ada di bawah Kanun Tanah Negara; dan

(o) kerajaan negeri boleh melupuskan mana-mana tanah yang sesuai selain di perenggan a (i) dan (ii) bagi tujuan pemberimilikan tanah kepada Orang Asli di bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara.

Selasa, 2 Jun 2009

Pengisian SATU MALAYSIA.

Salam sejahtera, maafkan saya mengeluarkan kenyataan secara berterus-terang, menyampaikan hasrat dan suara hati masyarakat kami terhadap kerajaan BN, sebelum ini langsung tidak di beri ruang, untuk diluahkan akibat digertak dengan lesen yang maha agung iaitu ISA.

Kami masyarakat Orang Asli memohon kerajaan menghormati dan memahami konsep tanah Orang Asli sepertimana kerajaan Negeri Selangor buat sekaligus mengiktirafkan kedalam kanun tanah Negara supaya dihormati oleh semua pihak menjadikan asas dan satu titik sejarah atau lembaran baru sebagai pengisian dalam konsep satu Malaysia, supaya masyarakat Orang Asli dapat merasai erti dan menikmati kemakmuran bersama sejajar dengan konsep satu Malaysia, agar tidak lagi tertindas dan tidak perlu naik turun mahkamah untuk menuntut atau dituntut.

Ini kerana tanah Orang Asli selama ini diperlakukan oleh kerajaan seperti telur dihujung tanduk walaupun tanah kami berjumlah 137,600.65 hektar hanya 14.58% 19,987.46 hektar daripada keluasan tersebut diwartakan sebagai rizab Orang Asli. 21.16% atau 29,010.80 hektar lagi telah diluluskan tetapi masih belum diwartakan, manakala selebihnya belum diluluskan lagi sebaliknya kerajaan mengklasifikasi sebagai tanah kosong kerajaan.

Maka tanah-tanah ini terdedah kepada ancaman pencerobohan, walaupun kerajaan mengetahui bahawa Orang Asli berkurun menduduki dan mengusahakan tanah tersebut, terdapat bukti-bukti kebun-kebun getah merupakan sumber pendapatan utama penduduk disamping makam-makam keramat, perkuburan dan dusun-dusun datok nenek moyang kami didalam tanah itu, tetapi kerajaan sengaja tidak mengendahkanya manakala sebahagiannya keluasan tanah kami langsung tidak diambil kira kerana berada didalam hutan simpan akibat daripada dasar kerajaan tidak mengiktiraf Orang Asli sebagai penduduk Asal Negara.

Maka sebab itu pewartaan hutan simpan pada 1920 tidak mengambil kira kewujudan Orang Asli didalamnya, maka kami Orang Asli berhadapan dengan tindakan undang-undang oleh kerajaan BN atas dakwaan menceroboh, kononya tanah adat saka Orang Asli tidak diiktiraf dibawah kanun tanah Negara, walhal kerajaan ada kuasa meminda undang-undang bagi melindungi tanah Orang Asli.

Jika kerajaan benar-benar ikhlas dan bertanggungjawab membela nasib Orang Asli, sudah tentu tidak ada masalah tetapi sebaliknya kerajaan melupuskan tanah kami, maka masyarakat kami terdedah kepada ancaman, setelah tanah adat kami menjadi rebutan individu bangsa-bangsa lain yang tamak dan berkepentinggan.

Tetapi baru-baru ini semasa mesyuarat umno di Jengka, salah seorang pemimpin parti itu berkata kononya, mereka pening kepala kerana Orang Asli sudah menuntut hak dalam masa yang sama melayu juga menuntut hak. Persoalanya kenapa tuntutan tanah adat Orang Asli disamakan dengan tuntutan melayu? Kenapa tanah adat Orang Asli menjadi pilihan?
Ini jelas kerajaan BN sengaja melaga-lagakan masyarakat Orang Asli dengan Orang luar merupakan punca kerusuhan kepada asas perpaduan kaum selama ini sedangkan Orang Asli hanya menuntut hak keatas tanah berkaitan adat resam sahaja berdasarkan kepada bukti-bukti yang ada, Kenyataan sebegini jelas menunjukan sudah jauh terpesong mereka sudah lari daripada apa mereka dah lakukan dengan memutarbelitkan fakta.

Eroninya Orang Asli sendiri masih tidak mengerti dengan permainan politik semasa, akibatnya Orang Asli syok sendiri telah termakan gula-gula dan dihasut oleh pemimpin seperti itu, serta pemimpin Orang Asli sendiri seperti musang berbulu ayam mengejar gelaran yang tak pasti dapat, merelakan diri mereka menjadi kuda tunggangan umno semata-mata dengan mengadaikan maruah bangsa untuk kepentingan sendiri akhirnya Orang Asli sendiri terjerumus kedalam isu hak, seperti menang sorak kampong tergadai.
Sepatutnya tidak timbul dan tidak perlu dipertikaikan, akibatnya Orang Asli menumpang di Negara sendiri.

Mudah-mudahan dengan adanya laungan keramat 1 Malaysia yang bergema merentasi ceruk gunung berik benuak, teluk carok dan rantau. Orang Asli berharap agar laungan itu membawa rahmat sinar harapan baru untuk menikmati erti kemerdekaan yang sebenar dan bolehlah menarik nafas lega, dengan penuh rasa bangga menjadi rakyat Malaysia disamping merehatkan diri dan fikiran dari igauan dan cengkaman undang-undang dasar pembangunan kapitasi kapitarik ciptaan BN yang mengerunkan, membelakangkan nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan keuntungan. Shafie, Pahang.

Orang Asli diancam kerana mempertahankan hak

Salam sejahtera dan salam perpaduan,

Disini saya ingin meluahkan keresahan hati masyarakat kami Orang Asli, yang merasa amat kesal dengan keputusan mesyuarakat kerajaan Negeri (Ruj.(3)com.PTG.PHG:13/168 Jld.1 bertarikh 19FEBRUARI 1998. Pindaan 2006. Atas arahan melupuskan tanah masyarakat kami Orang Asli, ini kerana keputusan mesyuarat tersebut langsung tidak mengambilkira sentiviti dan kreadibiliti sesuatu kaum, keputusan mesyuarat tersebut telah menyebabkan masyarakat kami banyak kehilangan tanah akibat dirampas begitu saja walau pun di dalamnya terdapat bukti-bukti kukuh seperti makam-makam, kubur-kubur, kebun-kebun getah dan dusun-dusun buah-buahan serta pelbagai bukti, sehinga tanah-tanah masyarakat kami semakin mengecil, menyebabkan masyarakat Orang Asli tidak dapat lagi meneruskan sambutan kebudayaan seperti juga di Sabah, dalam suku Jahut dipanggil “Hari Muyang”.

Kami masyarakat Orang Asli juga sesunguhnya amat begitu terkilan dengan tindakan tersebut, sepatutnya sekiranya kerjaan mahu menentukan apa-apa dasar pembanggunan yang melibatkan adat dan budaya Orang Asli, seharusnya bersama kaum itu sendiri, sepertimana yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Rakyat di Negeri Perak dan Selangor, yang menubuhkan Ahli Jawatankuasa khas menjaga hak Orang Asli, bukan hanya diwakili oleh JHEOA. Disini jelas bahawa Pakatan Rakyat lebih menghormati hak rakyat berbanding BN.

Sikap pihak yang berkewajipan yang sentiasa menuding jari tidak mengaku kesilapan juga amat dikesali, sepatutnya mencari punca bagaimana sesuatu permasalahan itu berlaku dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sebaliknya mereka dengan sengaja memutarbelitkan fakta, sehinga Akta kanun tanah Negara, Akta Orang Asli 1954 (Akta 134) pindaan 1974, Perlembagaan Persekutuan, UN-DRIP dan pelbagai lagi Akta serta Perlembagaan yang menjamin hak rakyat pun dapat digunakan untuk mendiskriminasikan hak rakyat termasuk hak masyarakat kami.

Ini amat jelas sekali bahawa pihak Kerajaan Negeri telah menyalahgunakan kuasa yang ada mendiskriminasikan masyarakat kami dan mencabuli hak asasi serta tidak menghormati fakta sejarah, Agama (Anamisme), adat resam dan budaya masyarakat kami Orang Asli sebagai Orang asal di Negara ini. saya juga pernah digertak akan ditangkap dibawah ISA sekiranya perkara tersebut dikemukakan kepihak atasan.

Sedangkan sekiranya perkara tersebut tidak ditanggani segera pastinya akan menggundang permasalahan yang lebih besar seperti rusuhan kaum, akibat tidakan Kerajaan yang telah memajak tanah masyarakat kami kepada pihak swasta serta pihak individu melayu dan cina, sedang kelulusan tersebut adalah daripada pihak Kerajaan.

Oleh itu saya mohon kejasama pihak-pihak yang berkenaan untuk mengkaji semula perkara tersebut demi perpaduan dan keharmonian kaum di Negara ini.

Isnin, 27 April 2009

Orang Asli adalah Orang Asal di Malaysia

Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada semua pengunjung blog ini, terlebih dahulu saya ingin menerangkan akan tujuan blog ini diterbitkan, misi utama ialah untuk mendefinisikan agama, sejarah, adat resan dan budaya masyarakat kami Orang Asli, visi blog ini ialah untuk mendapatkan pengiktirafan kewujudan masyarakat kami Orang Asli sebagai Orang Asal Malaysia, setaraf dengan penduduk Asal di Sabah dan Sarawak, menjadikan masyarakat kami lebih dikenali dan dihormati, saya yakin dengan adanya pengiktirafan tersebut dimana membabitkan hak-hak masyarakat kami terhadap tanah-tanah adat, mengamalkan Agama, adat dan budaya pastinya akan menjadikan masyarakat kami lebih maju setanding dengan masyarakat lainnya.

Menjejak Melayu Oleh Saufi Hamzah dan Mona Ahmad

BENARKAH selama ini Orang Asli dan orang Melayu wujud dari rumpun atau keturunan yang sama?

Jika diamati kajian bertajuk Analisis DNA Mitokondria (MtDNA) masyarakat Melayu Moden dan Orang Asli di Semenanjung yang dihasilkan penyelidik Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Universiti Sains Malaysia (USM), Dr Zafarina Zainuddin, mendapati bahawa keadaan sebaliknya berlaku di mana Orang Asli dan orang Melayu berasal dari keturunan berlainan.

Berdasarkan data DNA Mitokondria (MtDNA) yang dikumpulkan dalam kajian itu, orang Melayu Moden dipercayai berasal dari populasi `Austronesian' (atau Selatan Mongoloid) manakala Orang Asli pula adalah saki baki manusia moden dari populasi `Australoid'.

Hasil kajian itu juga disokong oleh kajian linguistik yang menyatakan terdapat dua penghijrahan pra-sejarah utama berlaku di Asia Tenggara.

Gelombang penghijrahan pertama yang berlaku kira-kira 40,000 tahun membawa kemasukkan populasi `Australoid' purba ke kepulauan Indo-Malaysia, yang seterusnya bergerak dan menetap di Australia dan New Guinea.

[img]http://www.bharian.com.my/m/BHarian/BHimages/23dr3.jpg[/img]
KAJIAN Dr Zafarina dan Dr Mohd Fadhli
yang diserahkan kepada JHEOA di Georgetown,
baru-baru ini.

Gelombang populasi kedua dipercayai berasal dari Fujian atau Zhejian (juga dikenali sebagai Selatan Mongoloid atau Austronesian), yang menetap di sekitar kepulauan Asia Tenggara dan tanah besar kira-kira 4,000 ke 6,000 tahun dulu.

"Kita tidak ubah sejarah, sebaliknya kita sedang mendokumentasikan sejarah. Orang Asli memang lebih tua daripada orang Melayu. Ada banyak orang yang datang ke Malaysia dan banyak yang sudah bercampur," katanya selepas majlis penyerahan dua tesis kepada Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) di Bilik Persidangan USM, Georgetown, baru-baru ini.

Satu lagi tesis bertajuk Variasi Pergigian Dalam Populasi Malaysia untuk aplikasi pengecaman identiti manusia yang dihasilkan pensyarah Pengajian Sains Pergigian, Dr Mohd Fadhli Khamis.

Secara umum, kajian bertajuk Analisis DNA Mitokondria (MtDNA) masyarakat Melayu Moden dan Orang Asli di Semenanjung itu adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai `genetik make-up' dan pembangunan pangkalan data bagi DNA mitokondria bagi masyarakat Melayu dan Orang Asli.

Pembangunan pangkalan data penting sebelum analisis DNA mitokondria dapat diaplikasi dalam kes-kes forensik yang membabitkan kedua-dua populasi.

Secara tidak langsung, maklumat yang diperolehi dapat digunakan dalam kajian genetik populasi yang membawa kepada penemuan yang menunjukkan perbezaan ketara di antara masyarakat Melayu Moden dan Orang Asli.

Sehingga ke hari ini, belum ada kajian penuh dan menyeluruh berkenaan konstitusi genetik Orang Asli yang dilakukan oleh saintis dari Malaysia.

Dr Zafarina berkata, kebanyakan kajian yang sudah dibuat oleh saintis Barat lebih bersifat untuk mendapatkan informasi berkenaan profil genetik Orang Asli kerana mereka ini adalah antara manusia moden yang tertua yang masih wujud di atas muka bumi.

Kajian berkenaan masyarakat Orang Asli dari Semenanjung Malaysia oleh saintis barat sudah berjaya membawa kepada penemuan beberapa rumusan penting mengenai sejarah pergerakan manusia moden di atas muka bumi ini.

Antara penerbitan terbaru saintis Barat yang menggunakan maklumat daripada kajian Orang Asli adalah rumusan mengenai penyebaran manusia moden dari Afrika ke Asia Tenggara kemungkinan besar berlaku melalui laluan pantai menerusi India dan seterusnya ke Australasia.

Pergerakan itu dikatakan berlaku kira-kira 65,000 tahun dulu.


FAKTA NOMBOR
Sampel DNA

102 - Melayu moden
58 - Orang Asli


FAKTA

Orang Melayu
Teori Yunan

[img]http://www.bharian.com.my/m/BHarian/BHimages/23melayu3.jpg[/img]